بخشی از همراهان رکورد(این قسمت در حال تکمیل شدن می باشد)

محمود آباد-آقای مالکی

محمود آباد-آقای مالکی

همدان-آقای شاه طاهری

همدان-آقای شاه طاهری

تهران-آقای نیکدل

تهران-آقای نیکدل

ساری-آقای کاملی

ساری-آقای کاملی

آقای احمدی

آقای احمدی

مازندران-آقای بور

مازندران-آقای بور

اسلامشهر-آقای هاشمی

اسلامشهر-آقای هاشمی

البرز-خانم نصرالهی

البرز-خانم نصرالهی

اصفهان-آقای زمانی

اصفهان-آقای زمانی

بندر عباس-آقای رئوفی

بندر عباس-آقای رئوفی

عراق-کربلا-آقای حسام

عراق-کربلا-آقای حسام

کرمان-آقای تهامی

کرمان-آقای تهامی

اصفهان-آقای افشار

اصفهان-آقای افشار

سیستان-آقای چنگیزی

سیستان-آقای چنگیزی

خراسان جنوبی-آقای موذدی

خراسان جنوبی-آقای موذدی

بوشهر-آقای میزرایی

بوشهر-آقای میزرایی

خوزستان-آقای ساحور

خوزستان-آقای ساحور

تهران-آقای مهدوی

تهران-آقای مهدوی

رشت-آقای صادقی

رشت-آقای صادقی

اهواز-آقای علوی

اهواز-آقای علوی

تهران-آقای دارستانی

تهران-آقای دارستانی

تهران-آقای مقدم

تهران-آقای مقدم

آقای فرشچی

آقای فرشچی

نسیم شهر-آقای نعمتی

نسیم شهر-آقای نعمتی

اصفهان-آقای خوشابی

اصفهان-آقای خوشابی

اهواز-آقای ریاحی

اهواز-آقای ریاحی

خوززستان-آقای عرب

خوززستان-آقای عرب

شوشتر-آقای داوودی

شوشتر-آقای داوودی

آذربایجان-آقای ماهری

آذربایجان-آقای ماهری

مازندران-آقای صمدی

مازندران-آقای صمدی

اشتهارد-آقای ملامحمدی

اشتهارد-آقای ملامحمدی

کرمان-آقای خضری پور

کرمان-آقای خضری پور

آقای ساداتی

آقای ساداتی

مازندران-آقای حاجی پور

مازندران-آقای حاجی پور

مازندران-آقای آرش

مازندران-آقای آرش

خوزستان-آقای ماکاری

خوزستان-آقای ماکاری

آقای مقدسی

آقای مقدسی

خراسان-آقای دلبری

خراسان-آقای دلبری

کرمانشاه-آقای رازقی

کرمانشاه-آقای رازقی

کرمان-آقای دهقان

کرمان-آقای دهقان

تهران-آقای بختیاری

تهران-آقای بختیاری

آبادان-آقای ماکیان

آبادان-آقای ماکیان

مازندران-آقای مستشرق

مازندران-آقای مستشرق

کرمان-آقای خجسته

کرمان-آقای خجسته

مازندران-آقای رزاقی

مازندران-آقای رزاقی

آقای خادمی پور

آقای خادمی پور

آقای نجاری

آقای نجاری

همدان-آقای بیات

همدان-آقای بیات

تهران-آقای رفیعی

تهران-آقای رفیعی

قم-آقای شاهوردی

قم-آقای شاهوردی

آشتیان-آقای نیکزاد

آشتیان-آقای نیکزاد

پاکدشت-آقای حیدری

پاکدشت-آقای حیدری

آقای فروزانفر

آقای فروزانفر

رشت_آقای عدل

رشت_آقای عدل

خوزستان-آقای مالکی

خوزستان-آقای مالکی

مشتریان شرکت رکورد

بخشی از مشتریان رکورد و روتک

رکورد با بیش از 15 سال فعالیت مدوام در عرصه صنایع چاپ و تبلیغات توانسته در جای جای ایران بزرگ  مشتریان ، دوستان و همراهانی کسب نماید که سرمایه های اصلی رکورد می باشند. افتخار خود را خدمتگزاری به صنایع چاپ و تبلیغات ایران می دانیم و رضایت مشتریان همواره هدف ما بوده و است.

تصاویر فوق بخش کوچکی از مجموعه بزرگ مشتریان و همراهان رکورد و روتک در سراسر ایران می باشد