بخشی از همراهان رکورد(این قسمت در حال تکمیل شدن می باشد)

همدان-آقای بیات

همدان-آقای بیات

آبادان-آقای ماکیان

آبادان-آقای ماکیان

آقای فرشچی

آقای فرشچی

آقای مقدسی

آقای مقدسی

کرمان-آقای خجسته

کرمان-آقای خجسته

آقای ساداتی

آقای ساداتی

ساری-آقای کاملی

ساری-آقای کاملی

رشت_آقای عدل

رشت_آقای عدل

خوزستان-آقای مالکی

خوزستان-آقای مالکی

محمود آباد-آقای مالکی

محمود آباد-آقای مالکی

قم-آقای شاهوردی

قم-آقای شاهوردی

بندر عباس-آقای رئوفی

بندر عباس-آقای رئوفی

آقای خادمی پور

آقای خادمی پور

مازندران-آقای بور

مازندران-آقای بور

اسلامشهر-آقای هاشمی

اسلامشهر-آقای هاشمی

البرز-خانم نصرالهی

البرز-خانم نصرالهی

اصفهان-آقای زمانی

اصفهان-آقای زمانی

نسیم شهر-آقای نعمتی

نسیم شهر-آقای نعمتی

پاکدشت-آقای حیدری

پاکدشت-آقای حیدری

رشت-آقای صادقی

رشت-آقای صادقی

اصفهان-آقای افشار

اصفهان-آقای افشار

سیستان-آقای چنگیزی

سیستان-آقای چنگیزی

بوشهر-آقای میزرایی

بوشهر-آقای میزرایی

همدان-آقای شاه طاهری

همدان-آقای شاه طاهری

خوزستان-آقای ساحور

خوزستان-آقای ساحور

تهران-آقای مهدوی

تهران-آقای مهدوی

اهواز-آقای ریاحی

اهواز-آقای ریاحی

اهواز-آقای علوی

اهواز-آقای علوی

تهران-آقای دارستانی

تهران-آقای دارستانی

تهران-آقای مقدم

تهران-آقای مقدم

آقای نجاری

آقای نجاری

تهران-آقای نیکدل

تهران-آقای نیکدل

عراق-کربلا-آقای حسام

عراق-کربلا-آقای حسام

آشتیان-آقای نیکزاد

آشتیان-آقای نیکزاد

خوززستان-آقای عرب

خوززستان-آقای عرب

شوشتر-آقای داوودی

شوشتر-آقای داوودی

آذربایجان-آقای ماهری

آذربایجان-آقای ماهری

مازندران-آقای صمدی

مازندران-آقای صمدی

تهران-آقای رفیعی

تهران-آقای رفیعی

کرمان-آقای خضری پور

کرمان-آقای خضری پور

کرمان-آقای تهامی

کرمان-آقای تهامی

مازندران-آقای حاجی پور

مازندران-آقای حاجی پور

مازندران-آقای آرش

مازندران-آقای آرش

خراسان جنوبی-آقای موذدی

خراسان جنوبی-آقای موذدی

آقای فروزانفر

آقای فروزانفر

اشتهارد-آقای ملامحمدی

اشتهارد-آقای ملامحمدی

خراسان-آقای دلبری

خراسان-آقای دلبری

کرمانشاه-آقای رازقی

کرمانشاه-آقای رازقی

تهران-آقای بختیاری

تهران-آقای بختیاری

خوزستان-آقای ماکاری

خوزستان-آقای ماکاری

آقای احمدی

آقای احمدی

مازندران-آقای مستشرق

مازندران-آقای مستشرق

اصفهان-آقای خوشابی

اصفهان-آقای خوشابی

مازندران-آقای رزاقی

مازندران-آقای رزاقی

کرمان-آقای دهقان

کرمان-آقای دهقان

قائمشهر-آقای اسکندری

قائمشهر-آقای اسکندری

مشتریان روتک و رکورد

بخشی از مشتریان رکورد و روتک

رکورد با بیش از 15 سال فعالیت مدوام در عرصه صنایع چاپ و تبلیغات توانسته در جای جای ایران بزرگ  مشتریان ، دوستان و همراهانی کسب نماید که سرمایه های اصلی رکورد می باشند. افتخار خود را خدمتگزاری به صنایع چاپ و تبلیغات ایران می دانیم و رضایت مشتریان همواره هدف ما بوده و است.

تصاویر فوق بخش کوچکی از مجموعه بزرگ مشتریان و همراهان رکورد و روتک در سراسر ایران می باشد