بخشی از همراهان رکورد(این قسمت در حال تکمیل شدن می باشد)

مشتریان شرکت رکورد

بخشی از مشتریان رکورد و روتک

رکورد با بیش از 15 سال فعالیت مدوام در عرصه صنایع چاپ و تبلیغات توانسته در جای جای ایران بزرگ  مشتریان ، دوستان و همراهانی کسب نماید که سرمایه های اصلی رکورد می باشند. افتخار خود را خدمتگزاری به صنایع چاپ و تبلیغات ایران می دانیم و رضایت مشتریان همواره هدف ما بوده و است.

تصاویر فوق بخش کوچکی از مجموعه بزرگ مشتریان و همراهان رکورد و روتک در سراسر ایران می باشد